Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimlerinin yükü azalacak

Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimlerinin yükü azalacak

Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimlerinin yükü azalacak


“2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”ndan derlenen bilgilere göre, bulaşan olmayan hastalık risklerine yönelik, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek, koruyucu ve tedavi alkar hizmet kapasitesi geliştirilecek, muhit sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon artırılacak.


Bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek


Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sağlıklı arıcı ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik terbiye, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.


Bu kapsamda, sosyal medya hesapları için içerikler hazırlanacak ve paylaşılması sağlanacak. Farkındalığı artırmaya yönelik iletişim çalışmaları ile televizyon programlarında konuya ilişkin yayın ve bilgilendirme yapılacak.


Gıda güvenilirliği, obezite, muhit sağlığı gibi konularda sayı paydaşlı sağlık sorumluluğu modeli güçlendirilecek. Bunun için “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” kapsamında Bakanlık ve başka paydaşlarla ilgili bileşenlerin izlenmesi ve ekonometrist sağlanacak. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Eylem Planı’na yönelik güncelleme çalışmaları yürütülecek ve yerde doğrultuda çalıştay düzenlenecek.


Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sahada görev yapan diyetisyenler için Türkiye Beslenme Rehberi güncellenecek ve Diyetisyenler İçin Ağırlık Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilecek.


Kanser taramalarına fiziksel erişim yaygınlaştırılacak


Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılabilmesi için erken teşhis hizmetlerinin etkinliği artırılacak.


Bu doğrultuda, yen, KOAH yönetimi için klinik tedavi protokolleri aşağılık ve uygulanabilir hale getirilerek güncellenecek, Hastalık Yönetim Platformu’na (HYP) entegrasyonu sağlanacak.


Birinci Basamak Sağlık Birimlerinde görev yapan hekimlerin şeker, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner şiryan hastalığı, inme, kronik sakatat yetmezliği, yen, KOAH yönetimi, sayı yönlü yaşlı değerlendirmesi ve izlemi konularında hizmet içi eğitimler tamamlanacak.


Birinci basamak hizmet noktalarındaki kanser tarama merkezi sayısı artırılarak, kanser taramalarına fiziksel erişim yaygınlaştırılacak. Ulusal Kanser Tarama standartlarına göre meme, rahim ağzı ve kalın ahşa kanseri tarama sayıları tek önceki yıla göre artırılacak. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kapsamında Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis ve Eğitim Becerileri beyin yapılacak.


25 Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açılacak


Birinci basamak sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların usçu, etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.


Aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle ihtiyacın yerde aşamada karşılanmasına imkan verilecek. Yeni karı hekimliği birimleri hizmete açılarak karı hekimi başına sakıt nüfusun 2 1000 700 kişiye düşürülmesi sağlanacak.


Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak, yerde merkezlerle kuvvetlendirilmiş ve entegre edilmiş tek karı hekimliği yapısı oluşturularak gerekli olan zaman basamak sağlık hizmetleri verilecek. Bu doğrultuda 25 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) hizmete açılarak toplam 261 SHM’ye ulaşılacak.


Bulaşıcı olmayan hastalıklar başdu olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde karı hekimlerinin sorumlulukları artırılacak.


Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde, tedavisinde ve süreç yönetiminde zaman basamak sağlık hizmetlerinin henüz etkin rol üstlenmesinin sağlanması için geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) yazılımına Astım Hastalığını Değerlendirme ve İzlem Kılavuzu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığını Değerlendirme ve İzlem Kılavuzu ve Erken Artrit Kılavuzu modülleri eklenecek.


Aile hekimliği performans sistemi, ikinci ve üçüncü basamaklardaki performans sistemiyle entegre arifane, teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarıyla orantılı olarak yeniden tasarlanacak.


Birinci basamakta kronik hastalık tarama ve takiplerinin henüz etkin yapılabilmesi için Aile Hekimliği Performans Ödeme Sistemine 14 kriter eklenecek. Birinci basamak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yeniden tasarlanacak. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi ve Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi sertifika programı müfredatı ve vasıta-gereci güncellenecek.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Generated by Feedzy