Kişi tacize uğradığında ne yapmalı

Kişi tacize uğradığında ne yapmalı

Kişi tacize uğradığında ne yapmalı

Bir insanın bir başkasının haklarını hiçe sayarak daima olarak rahatsız etmesi manasına gelen güzel olmayan bir davranış biçimine taciz denmektedir. Söz tüzel bir manada kullanıldığı vakit tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip edilmeyen davranışları kasteder.

Taciz olarak yansıyan davranış cinslerine bakıldığında toplumda sık görülen taciz cinslerine rastlamaktayız.

Kabadayılık: Oyun alanlarında, okulda, işgücünün olduğu öbür yerlerde yapılan tacizdir. Genelde fizikî ve ruhsal olarak bir şahsa bir yahut birden fazla kişinin kötülük yapmasıyla olur.

Çete halinde takipçilik: Ruhsal bir taciz olup mağdur kişinin hayatının büsbütün mahvolmasına neden olur Daha çok akran zorbalığı olarak da görülebilen çete halinde takipçilik de mağdur bir mühlet rahatsız edilir.

Ruhsal taciz: Küçük düşürücü ve sövgü dolu hareketlerden ötürü kişinin kendine olan itimadını azaltan yahut eziyete uğramalarına neden olan taciz çeşididir. Sözsel bir olay yahut jestdir.

Cinsel taciz: Kişinin müsaadesini almadan cinsel temas, dokunma, kelamla sarkıntılık halinde gerçekleşir. Cinsel taciz ısrarcı ve istek dışı cinsel yaklaşımlar için kullanılan terim olup genelde sokakta yalnız yürürken bazen de iş ortamlarında gerçekleşebilmektedir.

Takipçilik: Kişinin izinsizce takip edilmesi ve göz mahpusunda tutulması nedeniyle güvenliğinden kuşku duymasına yol açar.

Hukuksal yollar

Taciz kanunda bir hata olduğundan başvurulması gerekilen hukuksal yollar vardır. Öncelikle tacize uğrayan kişi, bulunduğu yerdeki polis karakoluna gidebilir ya da bulunduğu yerdeki en yakın adliyeye giderek müracaat savcılığına şikayet dilekçesi verebilir. Bu süreci bir uzman avukat ile takip edebilmek değerlidir çünkü tüm bu süreç mağdur açısından zorlayıcı olacaktır.

Şayet kişinin kendisinin yahut bir yakının cinsel tacize uğradığına ait durum varsa ya da etrafındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına dair bir kuşkusu varsa ayrıyeten Alo 183 çizgisi aranabilir. Alo 183, aile, bayan, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlayan bir sınır olup taciz olaylarında yardımcı olmaktadır. Etrafta yaşanan taciz olayını bildirmemek başka bir hatadır ve Türk Ceza Kanununa nazaran işlenmekte olan bir kabahati yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.

Savcılığa yahut polis karakoluna şikayette bulunmanın ve ceza davası süreci başlatmanın yanı sıra tacize uğrayan kişi bulunduğu vilayetteki baronun çocuk hakları kurula, insan hakları kuruluna yahut bayan hakları kurullarına başvurup takviye talep edebilir. Türk Ceza Kanunu 105. Unsuru mucibince bir kimseyi cinsel maksatlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar mahpus cezasına yahut isimli para cezasına, fiil çocuğa karşı işlenmiş ise altı aydan üç yıla kadar mahpus cezasına hükmolunmaktadır. Cinsel taciz hatasının bir kamu vazifelisi, bir asi, eğitici, öğretici, bakıcı, hami aile yahut sıhhat hizmeti veren ya da müdafaa, bakım yahut nezaret yükümlülüğü bulunan şahıslar tarafından, birebir işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ya da posta yahut elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır denilerek failin cezalandırılması öngörülmüştür. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan yahut ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Ceza davasının yanı sıra kişi iş yerinde ruhsal tacize uğramışsa yahut cinsel tacize uğramasından dolayı ruhsal manada önemli ziyan görmüş, hatta taciz ilerlediğinde bile günlük hayatını etkileyebilecek bir noktaya gelmişse ve bundan da bir maddi ziyan görmüşse tazminat davası açabilir. Kaldı ki Türk Ceza Kanunu, kişinin kendisine yapılan bu fiil nedeniyle işi bırakmak, okuldan yahut ailesinden ayrılmak zorunda kalmış olması durumunda ceza bir yıldan az olamayacağını belirtmiştir. Bu dava maddi – manevi tazminat davası olup kişi bulunduğu yer mahkemesine giderek Asliye hukuk mahkemesinde tacizden uğranılan ziyandan dolayı maddi- manevi tazminat davası açabilir. Taciz birebir vakitte kişilik haklarını ziyana uğratan haksız bir fiil olduğundan kişi bu sebebe dayanarak davasını açabilir.

19 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir