Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında dikkat edilmesi gerekenler

Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında dikkat edilmesi gerekenler

Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında dikkat edilmesi gerekenler

4721 sayılı Uygar Kanun’a nazaran çekişmeli boşanma davası özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak iki biçimde görülebilir. Özel boşanma sebepleri kanunda zina (aldatma), hayata kast ve onur kırıcı davranışlar, hata sürece ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı olarak belirlenmiştir.

Günümüzde özel boşanmanın sebeplerinin birinci sıralarında aldatma geliyor. 2017’deki Türkiye İstatistik Verileri’ne nazaran; bayanların aldatma yüzünden boşanma oranı yüzde 32.2, erkeklerin ise yüzde 8.7. Bilhassa genç yaşta evlenme, insanların birbirlerini tanımadan yeni bir hayata başlaması, birden fazla gencin kendi konutundaki aile baskısından kurtulmak için evlilik yolunu seçmesi üzere durumlarda aldatma gerçekleşebiliyor. Pekala aldatma sonucunda gerçekleşen boşanmada nelere dikkat etmek gerekli?

6 ay içinde dava açılabilir

Aldatmayı öğrenen eş, 4721 sayılı Uygar Kanun’a nazaran; sebebi öğrendiğinden 6 ay içerisinde boşanma davası açabilir. Davada şayet müşterek çocuk varsa çocuğun velayetini, maddi ve manevi tazminatı, nafakayı talep edebilir. Maddi ve manevi tazminat , eşin 3. bir kişi yüzünden eşinin evlilikte yerine getirmesi gereken sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle çöküntüye uğraması sonucu istenebilir. Bir eş evlilik boyunca birçok biçimde maddi yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 2002 yılında değişen kanunla edinilmiş mallara katılma rejiminden dolayı eşlerin satın aldıkları her şey evlilik içinde gerçekleştiğinden dolayı , boşanmada eş bunların tasfiyesini yahut eşine evlilikte yaptıkları maddi yardımlar için maddi tazminat isteyebilir.

Manevi tazminat kavramında aldatılan eşin yıkıma uğraması, eşine olan inancın yıkılması, boşanmadan sonra müşterek çocuklarının bakımını tek başına üstlenmesi üzere durumlar göz önünde bulundurulur. Zira evlilik 3. bir kişi yüzünden yıkılmakta bu sebeple de onca vakit emek verilmiş evliliğin bitmesini hukukumuz manevi tazminata bağlamaktadır.

Aldatılmanın ispatlanması

Evvelden gömleğe konulan kırmızı rujlu öpücük aldatmanın tek kanıtı olarak sayılıyordu. Lakin günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle artık aldatılan eşin daha kolay kanıt bulmasını sağlıyor. Aldatma aksiyonunun elle tutulur bir halde ispatlanması için mahkemede her şey kanıt olarak kullanılabilir fakat bu kanıtlar hukuka uygun bir halde ele geçirilmelidir. WhatsApp bildirilerinin hukuk dışı olarak ele geçirilmesi ve mahkemeye sunulması ispat olarak kabul edilmemektedir.
Aldatılan eş, eşinin haberi olmadan telefonuna müsaadesiz girip bildirilerini okur ve bunları kanıt olarak sunarsa mahkeme hukuk dışı kanıttan davayı ret edebilir. Fakat telefonun ekranına gelen bildirileri kendi telefonuyla çekerse hukuk dışı bir kanıt olmamış olur ve bu çektiği imajları mahkemede sunabilir. Yahut aldatan eşin, öbür eşle birlikte paylaştıkları müşterek konutta aldattığını gösteren rastgele bir evrakı, eşyayı bırakması mahkemede kanıt olarak sunulabilir.

Telefon dökümleri mahkemeden istenebilir mi

Gerekli yerlere yazı yazılarak telefon dökümleri istenebilir. Lakin telefon görüşmeleri yahut mesajlaşmaları ile ilgili talep sonludur zira fazlası özel hayat kapalılığının ihlaline girmektedir. Ceza davasında kullanılmayacaksa fazlaya ait bilgi istenmemekte ve kullanılmamaktadır. Lakin boşanma davasında; aldatan eşin aradığı numara, aradığı tarih ve saat yahut bildiri gönderilen numara ve gönderim tarih ve saati bilgisi istenebilir. Bu bilgiler yalnızca boşanma davasının görüldüğü mahkemece istenebilir. Şahsen yapılan müracaatlarda GSM şirketleri bu taleplere olumsuz istikamette karşılık vermektedir.

Ses kaydı kanıt olarak kullanılabilir mi

Olağan kurallarda ses kaydı, özel hayat saklılığı ihlali olarak kabul edilip hukuku uygun bir kanıt olarak kabul edilmemektir. Lakin kimi durumlarda, hakim takdir yetkisine nazaran, ses kaydını alan kişinin düzgün niyetli olup olmadığına bakarak, onun asıl gayesinin davayı çözmek olduğunu düşündüğü anlarda kanıt olarak kabul edebilir. Örneğin yalnızca boşanma davası için ses kaydı alan eş , bu ses kaydını yalnızca boşanma davasına yardımcı olmak için aldığını ispatlarsa ve belirtirse, hukuka uygun bir kanıt olarak sunulabilir zira eşler ortasındaki sadakat yükümlülüğünü, şahit üzere durumlarda ispatlayamadığında ses kaydıyla ispatlaması daha kolay olmaktadır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda aldatmaya ait boşanmalarda kesinlikle uzman bir avukattan türel tavsiye alınmalıdır.

19 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir